Væren personlighet

Hvilken del av dette gamle ordspråket gjelder for deg? Som det første tegnet i Zodiaken stormer du fremover uten å stoppe opp, ser sjelden hvor du går og lytter overhodet ikke. Akkurat som bukken som er ditt symbol, er du egenrådig og stuper ut . De reagerer på urettferdigheten i verden, selv om de først og fremst bryr seg om seg selv.

De når ofte målene i livet sitt og er meget arbeidsomme perfeksjonister.

Hennes tolkning av uttrykket, siden hun først hørte det på Søndagsskolen, er: Når hovmodet forsvinner, faller du. En Tvilling veksler imidlertid ikke mellom flere personligheter men kan være flere mennesker på en gang og gjøre flere ting samtidig. Deres selvstendige og magnetiske personligheter får ofte andre til å følge etter dem, mest av alt på gunn av spenningen værens personlighet bringer deres liv. En mann med månen i for eksempel krepsen, vil være svært annerledes enn en vær som også har månen sin i for eksempel væren. Samtidig vil det å ha solen i værens tegn alltid innebære at man i større eller mindre grad har en personlighet som er preget av det følgende.

Vær mannen er av elementet il . Trodde du at personligheten din kun avhenger av arv og miljø? Kanskje finnes det også svar i.

Er man født i værens tegn, skal man passe seg for sin korte lunte og impulsivitet ettersom de sidene har en tendens til å få dem i trøbbel. Og den optimistiske og tiltalende personligheten tiltrekker seg andre mennesker på en nesten . Deres doblenatur kan få dem til å skifte personlighet : alt fra forståelsesfull og elskverdig til svikefull om humørsyk. Hvert stjernetegn har positive og negative sider. Kloke gamle sjeler med en naturlig autoritet, som barn kan steinbukken være besjeden og bestemt. Steinbukken er et ledende stjernetegn som tilhører jordelementet.

Den er praktisk, ambisiøs og målrettet, representerer jobb, karriere og offentlig stilling. Den er en klatrer som vil opp, frem og ut – og ta sin . Et horoskop er et himmelsk kart over menneskers skjebne, psyke og personlighet , og kan altså være en veldig god veiviser i ditt eget liv. Personlighet: Vannmannen har en meget sammensatt personlighet. En vannmann vil gjerne analysere det meste rundt seg på et mentalt plan, og henger seg . Han er heltemodig og barnslig på samme tid.

Du har hans fulle oppmerksomhet mens han er sammen med deg, men væren blir sjelden lenge på samme sted. Han har god stilsans og en vennlig personlighet som gjør at alle liker ham. Du er inkarnert på en impuls fra monadens vilje, hvor du i dette liv ønsker å starte fra begynnelsen av.

Din personlighet bygger på din evne til å kommunisere med alt og alle, og om dette skjer verbalt, musikalsk eller på annet vis, er fullstendig underordnet.

Det femte tegnet Løven er knyttet til tallet og representerer vår personlighet , som integrerer de foregående fire tegn. Positive egenskaper: Krepsen er det 4. Zodiaken og det første i vannelementet. De betegnes som svært sensitive og følsomme, og leser personligheter som en åpen bok. Væren finner vi fra ca. Er ofte menneskekjennere og omsorgsfulle, samtidig som de er initiativtagere og igangsettere.

Intuitive egenskapenen er sterkt fremtrende og på . De legger merke til detaljene, er nøyaktig og grundig, og kan skape orden. Renslighet er også noe mange setter svært høyt og prioriterer å bruke mye tid på. Jomfruen har en skarp hjerne, og kan være svært fleksibel og tilpasningsdyktig. Ascendanten forteller hva du viser av deg selv til omverdenen, masken du bærer overfor andre, din personlighet , ditt image og utseende.

At stjernenes plassering på himmelen da barnet ditt ble født bestemmer hans eller hennes personlighet og legger føringer for livet framover? Ta en titt og se hvor mye som stemmer da vel. Det første tegnet væren er knyttet til tallet til enhet og til selve livets begynnelse.

Dette er vår mentale kraft. Det andre tegnet tyren er .