Strømmen i en parallellkobling

R1= R= Ω En resistans på Ω som koples i parallell til en annen resistans på Ω vil bare utgjøre halvparten så stor totalresistans mot strømmen , fordi strømmen nå har to mulige løp å ta. Kretsen slipper igjennom dobbelt så mye strøm. Hovedstrømmen I blir lik summen av greinstrømmene IRog . I en juletrebelysning er alle lampene seriekoblet. Alle lampene lyser like sterkt, noe som betyr at alle lampene trekker like mye strøm.

Det må altså være like stor spenning over hver enkelt lampe.

Ikke alle seriekoblinger fordeler spenningen likt over forbrukerne, men strømmen er lik i alle ledd. I en sluttet krets kan strømmen flyte fra den ene til den andre polen på en spenningskilde. På veien går strømmen gjennom en eller flere komponenter.

I følgende eksempel skal vi se nærmere på hvordan strømmen oppfører seg når den går gjennom kretser som består av et batteri og lyspærer. Aktivitet – strømmen i en parallellkobling (naturjapsen),rh:naturjapsen. STRØMMEN I EN PARALLELLKOBLING (NATURFAGSBLOGG : D),rh:thmel95. Strømmen i en parallellkobling (mikkiblix),rh:mikkiblix.

Serie-parallellkrets-ny.

Parallellkobling – Grunnleggende elektroteknikk, likestrøm. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. En parallellkobling er en kobling av elektriske komponenter ved siden av hverandre i en krets slik at spenningen over alle komponentene er lik.

Selv om spenningen er lik vil strømmen gjennom den enkelte komponent vil være avhengig av komponentens resistans ved likespenning, og komponentens impedans ved . De ulike koblingene har også ulike egenskaper og egner seg til. Når en bruker en seriekobling vil batteriet vare lenger men lyset vil bli svakere etter hvor mange pærer du har på. Med en parallellkobling vil derimot pærene lyse like godt uansett, men batteriet vil vare mye kortere fordi det går flere elektroner ut om . Vi har en parallellkobling av to lyspærer som er koblet i serie med en tredje lyspære.

I animasjonen ser vi at det passerer færre elektroner pr sekund i de . HENSIKT : Å lære om strømmen i en parallellkobling. UTSTYR : – Et 5V batteri – To 5V lyspærer – Ampermeter – Ledninger BESKRIVELSE : I dette forsøket skulle vi først koble opp en parallellkobling (se tegning nedenfor). Her var det merkert tre punkter, A,B og C, der vi skulle koble opp ampermeteret. Dette gjorde vi: Vi koblet opp denne kretsen: Etter vi hadde koblet opp kretsen så koblet vi inn ampermeteret ved . Klikk her for å få fram en animasjon for beregning av parallellkretsen. Likespenningskrets med parallellkoblede resistanser: Å beregne strømmen i den parallellkoblede kretsen kan gjøres ved å legge sammen strømmen i hver av grenene (metode 1).

Koble to motstander i serie (Figur 3) og mål spenningen over hver av motstandene og strømmen i kretsen. Bestem resistansen i hver motstand ved hjelp av definisjonen av resistans,. Enheten for resistans er .

I parallellkopling er det lik spenning over alle resistansene. Lyspærer lyser like sterkt uansett hvor mange vi kobler til. Hvis du kobler den i serie, blir strømmen den samme gjennom alle resistansene i en seriekobling. Spenningen fordeler seg over resistansene i seriekobling. Huskeregel: StrøSamme overalt i seriekobling, varierer i parallellkobling.

Spenning: Varierer i seriekobling, samme spenning over komponentene . Elektrisitet innlegg 29. Flere resultater fra skolediskusjon. PFYGmN8JrnLignende 28. Når det er serie- eller parallellkoblet ? Teori: Vi tror at motstanden blir økt og effekter blir lavere når vi seriekobler.

Når vi parallellkobler tror vi at strømmen går gjennom begge lyspærene . Resistans i voltmetre er svært stor, slik at vi kan se bort fra strømmen gjennom dem når vi kobler dem i parallell med komponenter vi måler spenningen over. I en parallellkobling er spenningen over batteriet den samme som over pærene. I tillegg vil strømmen ut av batteriet være den samme som summen av strømmene gjennom lyspærene. Sjekk med tabellen over at dette stemmer for deres seriekobling. Hva vil skje hvis dere skrur . I en seriekobling er strømmen lik overalt i kretsen.

Si at du har to deler, med R1=27ohm og R2=x ohm. Før strømkretsen når tilbake til batteriet igjen, splittes kretsen i en parallellkobling. Summen er I, og den går gjennom hele.

Når strømmen når veiskillet (x) deler den seg i to, og siden det er like stor resistans begge veier, vil det gå 5A igjennom hver av lyspærene før de igjen møtes ved veiskillet (y). Derfra går det alltid Ampere tilbake til batteriet.