Stråling fra trafokiosk

Men vil gjerne få den flyttet gratis da 🙂 Utifra kontrakten så står det at hvis vi vil flytte den så må vi betale everket for å gjøre det. Det er de siste ukene at jeg har lurt på om det er lovlig at en trafokiosk står så nærme huset. I forhold til stråling og slikt. Og om det i det hele tatt er lovlig å stå så nærme huset.

Er det skadelig å bo i nærheten av en transformator eller trafokiosk ? Det finnes fysiske fenomener rundt elektromagnetisk stråling som vi ikke har full oversikt over ennå. For publikum er grenseverdien for Hz . Alternativ behandling – Doktoronline. Jeg er litt bekymret nå. I mange år hadde jeg utsikt til en trafokiosk og så hvordan all. Arbeidstilsynets forslag til nye regler for sikkerhet ved eksponering for elektromagnetiske felt har ikke falt i god jord hos Statnett.

Statnett mener Arbeidstilsynet i sitt høringsforslag tolker direktivet på en. Hun forklarer at den såkalte ikke-ioniserende strålingen , generert av strømmen i kablene til og fra trafoen, er det som påvirker cellene i kroppen. Slike magnetfelt er klassifisert som mulig kreftfremkallende av WHO, påpeker Halmøy, som viser til studier som er gjort i forbindelse med leukemi hos barn som . Før eneboligen ble lagt ut for salg, hadde eierne henvendt seg til Hafslund for å få opplysning om mulig stråling fra transformatoren, og fikk beskjed tilbake om at feltene fra nettstasjonen lå langt under de anbefalte verdiene. Dette ble også tatt inn i salgsprospektet.

Boligen ble solgt for 4. Elektromagnetisk stråling gjør Morten Dahler syk i sin egen leilighet. Nå har kommunelegen pålagt strømselskapet å få slutt på strålingen. Er på leting etter ny plass å bo, og har kommet over et hus som er veldig passende i forhold til det vi leter etter.

Bortsett fra at det ligger en nettstasjon vegg i vegg med huset (det ser ut som om denne og huset henger sammen). Forsker Lars Klæboe i Statens strålevern blir ofte kontaktet av privatpersoner som er bekymret for stråling fra både nettstasjoner og høyspentlinjer. Lyse vet ikke hvor mye. Han er godt kjent med . Sissel Halmøy i Folkets strålevern mener det er magnetfeltene fra trafoen som har gjort Bjørg syk.

Det er ikke tvil om at dette har noe med trafoen å gjøre, sier Halmøy når hun får høre om plagene til Bjørg Hågensen. Re: Trafokiosk inntil tomta mi, Per W. Kan du utdype det nærmere? Leser litt og det sies at det er helt ufarlig, men jeg er likevel skeptisk til å bo så nærme.

Har helseproblemer og er derfor litt skeptisk til det å bo så nærme en trafostasjon over tid. Mangler: trafokiosk Mulig grunnlag for å ikke inngå kontrakt for kjøp av bolig – Juss. Samfunn › Juss Bufret Lignende 19. Forkjøpsretten er enda ikke avklart. Denne er kamuflert som en bod.

I salgsoppgaven er ikke dette opplyst. Ellers skjønner jeg det er mulig å rett og slett leie et firma til å måle strålingen. Byråd for finans og eiendom, Liv Røsslan sier at kommunen stilte spørsmål om trafokiosken ved opprettelsen av Kniksen plass barnehage, og da fikk gjennomført målinger av magnetfeltene.

Så ble det gjort tiltak for å dempe strålingen , før det deretter ble det tatt nye målinger, og det . Ioniseren- de stråling , slik som stråling fra radioaktive kilder og røntgenstråling, kan på sin side gjøre celler ustabile og derfor være kreftfremkallende. Det er selvsagt ikke bare mobiltelefoner som gir fra seg radiobølger og lager elektromagnetiske felter. TV-antenner, radioantenner, trafokiosker , høyspentlinjer , lysstoffrør, komfyren, PC-en og bilen din gir alle fra seg en form for elektromagnetisk stråling. I utgangspunktet er strålingen fra en TV-antenne mye . AMS målere som skal installeres i Norge vil kommunisere via radiolinker, og derav avgi stråling.

Det er to forskjellige radiosendere i et AMS nettverk. Disse Master enhetene står ofte plassert i nettstasjoner ( trafokiosker ) ute. Helsefarer ved elektromagnetisk stråling og felt fra høyspentledninger, datasskjermer, varmekabler, og elektrisk utstyr generelt.