Strålebehandling bivirkninger brystkreft

Strålebehandling etter operasjon ved brystkreft. Dette er en tilleggsbehandling. CT er en røntgenundersøkelse, hvor vi får en nøyaktig framstilling av området som skal ha strålebehandling. Det er viktig å understreke at ikke alle får de samme bivirkningene , og graden av bivirkninger kan variere.

Alvorlige bivirkninger som har ført til sykehusinnleggelse eller død har ikke vært observert. All stråling er i større eller mindre grad forbundet med bivirkninger. Men folk reagerer forskjellig på strålebehandling. Noen føler seg uvel før strålebehandlingen starter på grunn av sykdommen, en nylig operasjon eller ved å ligge på sykehus.

Andre føler seg ikke uvel i det hele tatt og har ofte ingen problemer under . Strålene virker ved å påvirke kreftcellenes arvemateriale, så de enten dør eller slutter å dele seg. På denne måten er det mulig å helbrede eller begrense spredningen av kreft. Ved å gi behandlingen over flere . NBGC oppdaterer retningslinjene etter en overbevisende britisk studie. De anbefaler færre strålebehandlinger med høyere dagsdoser.

Det reduserer bivirkninger hos brystkreftpasienter. Studien er svært overbevisende, sier leder for Norsk Bryst Cancer Gruppe, professor og overlege Erik Wist ved Oslo . Som for behandling av brystkreft , alternativene er stråling, kirurgiske prosedyrer og medisiner inkludert kjemoterapi og hormonbehandling. Hver av disse behandlingsalternativene har sine fordeler og ulemper. Vi diskuterer kort de negative effektene av stråling for brystkreft.

Bivirkningene av brystkreft strålebehandling. En ny metode, som følger svulstens bevegelser under pusting, gjør det mulig å redusere stråleområdet med en fjerdedel. Da blir det færre bivirkninger. De verste bivirkningene kom egentlig 1-uker etter at jeg var ferdig, i form av veldig vondt der man har hatt stråling (som om man har brent seg) – og. Jeg begynte med systematisk trening 3-ganger i uken måneder etter at jeg var ferdig med strålebehandlingen – og har fortsatt med det hele dette året.

Et organ som er utsatt for senbivirkninger , er hjertet. Både strålebehandling og kjemoterapi virker kardiotoksisk. Antrasykliner og trastuzumab er legemidler som begge er kjent for å negativt påvirke venstre ventrikkelfunksjon og dermed øke faren for utvikling av klinisk hjertesvikt. Kardiale bivirkninger kan gi . All strålebehandling gir dessverre bivirkninger , men disse øker gjerne hvis man gir færre og større doser.

Din lege på Kreft poliklinikken vil informere deg mer om dette under legekonsultasjonen. Hvilken oppfølging vil jeg få under strålebehandlingen ? Stråleterapeuten som innstiller det daglige strålefeltet vil se over huden din jevnlig og gi beskjed til kreftpoliklinikken dersom du utvikler mer bivirkninger enn det som er normalt . Brystkreftpasienter får mindre bivirkninger , men like god effekt når de får færre strålebehandlinger med høyere dagsdoser enn det som er standard i de. Mange strålebehandlingsavdelinger er derfor allerede i gang med å innføre en standard for utvalgte pasienter med strålebehandling i tre uker framfor i . Nå tyder en ny studie på at strålebehandlingen kan gi senvirkninger i form av nedsatt stoffskifte.

Unntak er pasienter med kreft i øre-nese-hals- regionen, lungekreft og hematologisk kreft. Disse følges opp av sine avdelinger. Oppfølgingssamtaler ( gjelder polikliniske pasienter). Før strålebehandlingen blir du satt opp til samtale hos lege for å få informasjon om behandlingen og mulige bivirkninger , samt en vurdering i. Du beskriver bivirkninger som ikke er uvanlige hos spesielt yngre kvinner behandlet for brystkreft. Lurer på om dette kan være nok en bivirkning av nolvadex (eller om det er noe annet).

Ja, det er ikke uvanlig med smerter i brystet etter brystbevarende operasjon med påfølgende strålebehandling. Vi håper at vi snart kan tilby fysisk aktivitet som en like naturlig del av behandlingen som cellegift, strålebehandling og tabletter ved brystkreft. Det kan jo være verdt å prøve om du . Det utvikles stadig mer presis diagnostikk og bedre behandling for kreft , noe som gir bedre overlevelse og mindre helseplager for pasientene. De som får en kreftdiagnose i dag har ofte bedre prognoser enn tidligere.

Imidlertid fører både behandling og kreftsykdom til en risiko for seneffekter og dette er det . Man regner med at DNA-skade er viktigst for den biologiske effekten av de doser som benyttes ved strålebehandling av kreft. Sammenhengen mellom behandling, bivirkninger og helserelatert livskvalitet. Seneffekter og helserelatert livskvalitet etter behandling for brystkreft.

Risikofaktorer og helseressurser. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Turid Vistad fikk penicillin da hun hadde vondt i halsen før jul, men det hun trodde var halsbetennelse viste seg å være kreft. Ingen kan svare nøyaktig på det.

Jeg må vente og se bare, sier Turid.