Sprawdzenie i rektyfikacja niwelatora

W pierwszym przypadku niwelator ustawia się mniej więcej w połowie odległości między dwoma zadanymi punktami, na których znajdują . SPRAWDZENIE I REKTYFIKACJA NIWELATORÓW. SAMOPOZIOMUJĄCYCH METODĄ POLOWĄ. Przed rozpoczęciem pomiarów niwelacyjnych naleŜy dokładnie sprawdzić niwelator i ewentualnie dokonać rektyfikacji instrumentu. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego omówienia warunków osiowych niwelatora, .

Niwelator optyczny – jak sprawdzić, czy działa poprawnie, cz. Bufret Lignende Oversett denne siden 23. Pozostała nam jedynie sprawdzenie i poziome ustawienia osi celowej w zakresie działania kompensatora.

Podsumujmy więc nasze dotychczasowe działania: W pierwszym odcinku cyklu sprawdziliśmy ogólna kondycję mechaniczną niwelatora i oceniliśmy, czy w ogóle nadaje się on do rektyfikacji. Należy więc przyjrzeć się bliżej śrubom nastawczym spodarki, leniwce koła poziomego, śrubie . Proszę podać, w jakich odstępach czasu, podczas ciągłego pomiaru niwelacyjnego dla celów założenia szczegółowej osnowy wysokościowej, należy wykonać pełny zakres sprawdzenia niwelatora i łat i proszę opisać sposób sprawdzenia i ewentualnej rektyfikacji warunku poziomości osi celowej . NIWELATORA , TEODOLITU, TACHIMETRU ( wszystkie marki i modele).

Polska firma, z ponad letnim doświadczeniem Doskonalne wyposażone labolatorium. Każdy instrument pomiarowy aby zapewnić dokładność pomiaru, powinien być sprawdzany przed każdym pomiarem i regularnie . LL powinna być równoległa do osi celowej,. Libele sferyczne sprawdzamy i rektyfikujemy według . Pomimo skomplikowanej budowy, każdy profesjonalny niwelator optyczny oferuje użytkownikowi możliwość jego polowej rektyfikacji (korekty parametrów). Zanim to jednak nastąpi, należy wcześniej dokonać sprawdzenia najważniejszych parametrów. Szczegółowe dane na ten temat dostępne są w instrukcji obsługi.

Płaszczyzna główna libelli pudełkowej (rurkowej) powinna być prostopadła do osi pionowej obrotu niwelatora , oraz oś główna libelli rurkowej powinna być równoległa do osi celowej lunety lub urządzenie poziomujące oś celową powinno działać . Koszt czyszczenia i rektyfikacji niwelatorów optycznych – 80zł netto. W tym celu należy ustawić sprawdzany instrument na statywie lub słupie obserwacyjnym, spoziomować i wycelować na dobrze widoczny punkt P, leżący możliwie wysoko i niedaleko od teodolitu. Następnie, opuszczając obiektyw lunety ku do dołowi należy przenieść ( zrzutować) . Sprawdzenie warunku inklinacji. Witam, gdzie w Warszawie można sprawdzić i zrektyfikować niwelator (ZEISS NI 020A)? Według wytycznych technicznych G-2.

W ogólności, sprawdzeniu podlegają:.

Błąd mimośrodu kręgu poziomego i pionowego w teodolicie optycznym. Pokrętło ustawiania ostrości. W przypadku niwelatorów optycznych usługa dostępna jest także za pośrednictwem sieci dystrybucji TPI.

Sprzęt po sprawdzeniu i rektyfikacji wyposażony jest w certyfikat rektyfikacji potwierdzający poprawność pomiarów. Gratulujemy zakupu nowego niwelatora cyfrowego firmy Leica Geosystems. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki istotne dla bezpiec- znego użytkowania jak również opis konfigurowania i obsługi urządzenia.

Państwo w rozdziale Safety direc- tions. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed uruchomieniem .