Sakkyndig kontroll av løfteutstyr

Enkelte typer arbeidsutstyr og maskiner har krav om sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring. Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll. Hensikten med læretiltaket er å gi relevant teoretisk og praktisk opplæring til personell som skal bli løfteutstyrskontrollører eller andre som ønsker å øke kunnskapsnivået rundt løst løfteutstyr , eks.

Sakkyndig personell og løfteutstyrskontrollører utfører et . Utførelse av arbei er det krav om periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr, som kraner og løfteinnretninger, gaffeltrucker, personløftere, masseforflytningsmaskiner, etc.

Godkjenningsmerker for sakkyndig kontroll. I følge NORSOK standard R-005N skal løfteinnretninger og løfteredskaper ha periodisk kontroll. Det skal dokumenteres med kvittering i kontrollbok, sertifikat eller elektronisk system. Utstyret merkes med årets farge. Merkingen skal være godt synlig og varig.

Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT). Forskriftene er ikke tilstrekkelig . I land som ikke har noen lovfestede krav til sakkyndig kontroll , eller når du ganske enkelt trenger en kraninspeksjon for å forsikre .

Vi har vår egen Sertifikatbank hvor alle Sertifikater, Bruksattester og andre dokumenter legges inn eller lastes opp dersom ønskelig. Sertifikatbanken er i stadig utvikling, og vi kan snart tilby våre kunder mulighet til selv å laste opp om de . Eksempler på løfteinnretninger og utstyr som krever sakkyndig kontroll med 3. Automatkraner med wire løft for pallereoler. Vertikal transportører for rullekonteinere med kjede . En detaljert undersøkelse utført av en sakkyndig virksomhet, med den hensikt å komme fram til en pålitelig konklusjon om sikkerhetsnivået til arbeidsutstyret. SAKKYNDIG FØRSTEGANGSKONTROLL. Crane Tech AS er sertifisert sakkyndig virksomhet, og utfører sakkyndig kontroll av løfteredskap i kategori RX (alle typer løfteutstyr ) Vi har et bredt produktutvalg, har kontrollører med høy kompetanse og er konkurransedyktig på pris og leverer kjente kvalitetsprodukter.

Vi utfører sakkyndig kontroll av . Vi er en sakkyndig virksomhet som kan utføre årlig kontroll på løfteutstyr og kraner. Spesifikke instruksjoner for installasjon og bruk. Relevant typeprøving og samsvarserklæring, hvis dette kreves av regelverk for sikker bruk av utstyret og utstyrets komponenter.

Attest fra førstegangskontroll og attest fra siste sakkyndig periodiske kontroll. Andre relevante spesielle . Kongsberg Terotech er godkjent av Norsk Sertifisering AS som et uavhengig tredjeparts sertifiseringsorgan i Norge. Vi kan utføre sertifisering på: G4: Bro og Traverskraner.

G10: Hånddrevne kraner. Vi er sertifisert sakkyndig firma for sertifisering og årleg kontroll av kraner, maskiner, lift, container. Ytre sogn og Nordhordlan Sjå meir. GSpesielt løfteutstyr.

Kontakt oss for kontroll. Lasting av rensePIG på prosessanlegg.