Programator czasowy instrukcja

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji przed podłączeniem wyłącznika czasowego do urządzeń elektrycznych. Nie podłączaj urządzenia, jeżeli obciążenie przekracza A. Każdorazowo upewnij się, że wtyczka urządzenia jest całkowicie włożona do gniazdka wyłącznika czasowego. Film instruktażowy do programatora czasowego firmy Brilux. Jak przynajmniej częściowo zautomatyzować akwarium.

Najpierw naleŜy wszystkie czarne zapadki przesunąć w górne połoŜenie (wycisnąć).

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia . Instrukcja obsługi programator OR-PRE-409. Elektroniczny programator ( włącznik) czasowy. Może piszę nie tu gdzie trzeba, ale. Kupiłem dzisiaj timer mechaniczny i nie wiem jak to działa.

Coprawda tato jest elektrykiem, ale też nie rozumie tej instrukcji. Tu (tj. w instrukcji) jest.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Pozwala to na przykład. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego (nazywanego dalej programatorem czasowym ) można ustawić czasy włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych. DTCyfrowy programator czasowy.

Nastawiając godzinę jednocześnie naciskamy przyciski CLOCK I HOUR, a ustawiając minuty. W celu korekty czasu lub dnia tygodnia należy powtórzyć powyższe kroki. DTCyfrowy programator czasowy. Podobnie postępujemy ustawiając godzinę i minuty aktualnego czasu. DTCyfrowy programator czasowy.

Nastawienie trybu pracy MANUALONIAUTOMANUALOFF. Podczas nastawiania programu niemożna zmieniać trybudziałania. Uwagi ogólne: W wyłącznik czasowy wbudowano akumulator NiCd. Programy są wykonywane tylko w trybie AUTO . Przed pierwszym uŜyciem wyłącznika czasowego naleŜy włączyć urządzenie do prądu na ok. Ostrym narzędziem (np. ołówkiem) wcisnąć przycisk „Reset”.

Kup programator czasowy instrukcja na Allegro – Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM.

Przed włączeniem programatora sprawdzić czy jest on właściwe połączony z zasilanym. PROGRAMATORA CZASOWEGO.