Pomiar niwelatorem optycznym

Mocujemy na statywie niwelator. Za pomocą śrub nastawczych poziomujemy sprzęt, obserwujemy bąbelek powietrza i ustawiamy go w ten sposób by znalazł się w środku libelki. Wbudowany kompensator powoduje, że nawet przy obróceniu niwelatora o 360° poziom urządzenia zostanie zachowany. Jednak na podstawie odczytów wykonanych dwiema skrajnymi można łatwo obliczyć odległość niwelatora od pikiety.

Więcej o pomiarze odległości za pomocą niwelatora optycznego.

Sposób pomiaru i zasadę obliczeń różnic wysokości omówimy na konkretnym zadaniu niwelacyjnym. Sprawdźmy więc, jaka jest różnica . Do pomiarów sytuacyjnych można także wykorzystać niwelator optyczny. Tak, to prawda, instrumentem tym z powodzeniem, choć z niedużą dokładnością, zmierzymy podstawowe wielkości geometryczne pozwalające obliczyć współrzędne charakterystycznych punktów i stworzyć na ich podstawie mapę.

Pomiary niwelatorem optycznym (niwelacja geometryczna) to praca wspólna. Jedna osoba obsługuje niwelator, a druga trzyma łatę. Przystępując do pomiaru, najpierw trzeba wypoziomować narzędzie i co jakiś czas kontrolować ustawienie.

Robi się to w oparciu o wskazania libelki umieszczonej na podstawie instrumentu.

Produkt dostępny w sklepie Pomiar24. Niwelator optyczny – co w środku brzęczy? Jak rozpoznać zepsuty instrument? Istotnym elementem mającym wpływ na koszt użytkowania niwelatora optycznego jest jego obsługa.

Każdy pomiar wykonany takim instrumentem wymaga obsługi przez dwie osoby. Sam pomiar i otrzymanie wyniku też wymaga wielu operacji: pomiar wysokości instrumentu, czyli pomiar wykonany na reper . Obsługa niwelatora optycznego jest prosta. Po zamontowaniu na statywie za pomocą pokręteł ustawiamy niwelator w pozycji poziomej. Pozycję pokazuje nam libelka zamontowana na niwelatorze.

Po wypoziomowaniu możemy okręcić niwelator o 3stopni i zawsze pokaże nam poziom. Do precyzyjnych pomiarów potrzebne są specjalistyczne urządzenia. Takie jak niwelator optyczny ELN niemieckiej marki geo-FENNEL. Wysokości poszczególnych punktów nazywa się rzęd- nymi, a różnicę wysokości pomiędzy.

Kąta idealnie nie wymierzysz, bo procedura pomiaru kąta niwelatorem optycznym jest bardzo niedokładna. Nie ma niwelatorów z kołem z podziałem w radianach. Grady to naturalny podział dla kalkulatorów.

Jeśli tylko nie trzeba korzystać ze stopni, grady są zdecydowanie łatwiejsze i bezpieczniejsze w . W procesie tym pożądana jest znajomość odległości ogniskowania d(odległość niwelatora od łaty), która z dokładnością do decymetra wyznaczana jest w niwelatorze z analizy położenia soczewki ogniskującej układu optycznego. Dlatego też, w czasie pomiarów należy zawsze pamiętać, aby nastawiać obraz łaty „na . Do operacji tej słu y libelka (poziomica) umieszczona na podstawie instrumentu. Spoziomowanie instrumentu nale y okresowo kontrolować podczas wykonywania pomiarów.

Często łaty cyfrowe mają naniesiony po drugiej stronie podział klasyczny – dzięki temu możliwe jest wykonanie klasycznej niwelacji też niwelatorem cyfrowym (mają one identyczny układ optyczny ). Zastosowanie niwelatora optycznego w praktyce. Jak dokonać pomiaru niwelatorem optycznym ? Niwelacja terenu to jedna z tych czynności, do jakich niwelator został stworzony. Jak więc w praktyce sprawdzić jaka jest różnica wysokości pomiędzy . CCD i wzorca wprowadzonego do mikroprocesora. Każ- de zakłócenie w obrazie łaty zarejestro- wanym przez niwelator może wpłynąć negatywnie na precyzję pomiaru , a na- wet uniemożliwić jego wykonanie. Wysoka precyzja wyznaczania wysokości – dochodzi nawet do mm na 1 co zdecydowanie przewyższa dokładność pomiaru niwelatorem optycznym.

Automatyzacja prac i bezbłędność – brak konieczności wykonywania odczytów z łaty i ograniczenie do minimum udziału człowieka w pomiarach niwelacyjnych wpływa . Węgielnice optyczne mogą być:. Poziomnica wężowa, zwana też niwelatorem wodnym należy do najczęściej stosowanych przyrządów do . Nie stać mnie na sprzęt o którym piszesz więc posługuje się zwykłym niwelatorem optycznym.