Obos elbil

Men en elbil trenger strøm. Dette behovet har utløst heftige diskusjoner i en kelte borettslag og sameier. Miljø ønsker vi å gi styrene gode råd og i denne miljøutgaven av bladet kan du lese om hvordan denne utfordringen kan løses.

I tillegg er det satt av millioner til miljøtiltak i boligselskaper. Boligenergi er en del av OBOS.

Veileder for boligselskap som vil etablere ladestasjon for beboere med elbil Slik setter du opp ladestasjon for elbil. Ladeplasser for elbil må bli en naturlig del av tilbudet boligselskapet gir beboerne. Veggladeren har også den fordelen at den kan gi mye raskere lading, dersom nettselskapet kan levere nok . Elbil veileder for borettslag. Vi er en elbil -familie, sier Reza Eghdami, og kikker kjærlig på den snertne Teslaen han nettopp har satt til lading på parkeringsplassen i Røverkollen borettslag på Romsås.

Datteren min kjører også elbil , sier han. Familien valgte nullutslippsbiler fordi det er bra for miljøet og praktisk når de skal kjøre til .

Stadig flere anskaffer seg elektriske eller hybride personbiler. Behovet for ladepunkter i borettslag og sameier er derfor økende. Brannbelastning kun større ved batteribranner, noe som er svært uvanlig. Lukkede underjordiske garasjeanlegg utfordrende for slukking.

Tilgang vann og utlufting av røyk avgjørende. Tiltak kan gjøres for å begrense risiko. Vårt inntrykk er at redsel er . Det er en velkjent problemstilling. Vi mener det er et helt unødvendig problem. I stor grad bygger det på uvitenhet om hva elbiler trenger av strøm og hvordan borettslag enkelt . Nå som elbilismen virkelig er i ferd med å ta av er det vel på høy tid at borettslag, obos og andre tenker på å ta høyde for at folk skal kunne kjøre elbil , og lade den når de parkerer hjemme.

Hva er vanlig å betale for å lade i fellesgarasje? Installasjon av lader i felles garasjeanlegg 30. Flere resultater fra elbilforum. I Fredriksta som andre steder, er det ikke alltid enkelt for et borettslag å finne fornuftige løsninger på lading for elbiler.

Parkerings anlegg er felles, og det vil ofte være dyrt og vanskelig for den enkelte å ordne lading på egenhånd.

Da velger de fleste bensin eller diesel. Borettslaget består av leiligheter fordelt. Hva slags elbiler kommer, og hva slags ladebehov og lademønster forventer vi hos våre kunder? Marina Maneus Bakken, Nissan Nordic. Barrierer og muligheter for finansiering av lading til alle i parkeringsanlegget.

Carl Fredrik Arntzen, OBOS Sture Portvik, Oslo kommune. Gro Rebnord kjøpte elbil fordi hun trodde det både var lurt og miljøvennlig. Så viste det seg at det ikke var så enkelt likevel. Rebnord bor i Asperudåsen borettslag på Holmlia i Oslo. Der har hun egen garasjeplass med strømuttak for motorvarmer.

Han henviser enerWE videre til OBOS og Selvaag for å høre hva som faktisk gjøres, og hva som er siste status om elbil -lading på nye prosjekter. De gir oppløftende svar for kommende borettslag og boligprosjekter. I dag er det slik at det i de aller fleste reguleringsplaner som . Støtter elbiler i nye prosjekter. Vi opplever ustabilitet ved lading av elbiler i garasjeanlegget. Styret har henvendt seg til OBOS Prosjekt for vurdere ny, langsiktig løsning.

Sikringer, sikringsskap og lysarmatur ble fornyet i forbindelse . Temakveld om El-bil 24. Mange tilbydere, hva bør vurderes i en innkjøpsfase. Foreleser: Nils Hagness, Elektroingeniør i OBOS Prosjekt AS. Seks måneder etter innflytting vant Tonje Edvardsen og Mariann Olsen frem i generalforsamlingen i borettslaget i Trondheim.

Kjetil Berg lun styreleder i Storfjellet borettslag. Om boligselskapet: Storfjellet borettslag på Holmlia i Oslo består av 1leiligheter. Det har 2parkeringsplasser, og bebo ere som ønsker det kan sette opp ladestasjon for elbil for egen kostnad.

Kun tre beboere har satt opp ladestasjon så langt. I de fleste tilfeller er det fornuftig å benytte en rådgiver som har god kunnskap om elbillading for å utarbeide en utbyggingsplan for ladeanlegget.