Norsok r 003 norsk

Status: Alert Tilbaketrukket. Administrasjon er tildelt Standard Norge. Strandveien 1 Postboks 242. Den dekker ikke fallsikringsutstyr.

Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvik.

Sikker bruk av løfteutstyr. OLF) og Teknologibedriftenes . Kurset avholdes i Drammen og Bergen. Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Fremtredende bakenforliggende hovedårsaker. H i Norsok R003N om sakkyndig virksomhet. Vurdere behov for og anbefale fornyelser og modifikasjoner av løfteutstyr i samråd med . Målsettingen med opplæringen er å gi en innføring i Norsok standard R – 0eller R-0slik at kursdeltakerne blir familisert med – og kan bruke Norsok standard som.

PROJECT NUMBER HERE – 2. Implementering av Norsok R – 003. Norsk Rederiforbunds representant i arbeidsgruppen. Dialog med riggene under utarbeidelse av standarden. Involvert i kommenteringen av utkastet til revisjonen. Utarbeidelse av Norsok R – 0. The content of this service document is the subject of intellectual property rights reserved by Det Norske Veritas AS (DNV).

Løst løfteutstyr til offshore- eller dekkskraner skal brukes, kontrolleres og lagres i samsvar med. Del omhandler DNV GL’s universelle standarder og regelverk for løfteoperasjoner fra faste- og flyttbare enheter til bunnfaste- og flytende installasjoner. Nye DNVGL-ST-E2Portable . Målet er å gi alle som er involvert i løfteoperasjoner kunnskap om Norsok-standarden R. Norsk Sokkels Konkuranseposisjon.

Petroleum and related technologies Equipment for petroleum and natural gas industries. Equipment for petroleum and natural gas industries in general. R-standardene som omhandler kran og løft (R-00 R – 0og R-005). NORSOK R – 0, revisjon .