Nasjonalstat definisjon

Uttrykket nasjonalstat har tidligere, særlig i det 20. Dette tar et oppgjør med opplysningstidens dynastiske enevoldsstat, som mer eller mindre var eid av suverenen eller fyrsten. Dermed er det også en . Ut i fra denne definisjonen brukes begrepet om nasjon eller nasjonalstat ofte feil.

De færreste statene er “rene” nasjonalstater (men har minoriteter også). FN består ikke bare av nasjonalstater (ikke alle statene er folkestyrt), men av stater. Det viktigste kjennetegnet, er at den bygger på ideen om et nasjonalt fellesskap. Det at begge landene fikk avgrensede områder, hvilket er med på å danne en stat, og tillegg utviklet et eget felles språk, er med på å definere landene som nasjonalstater.

I tillegg så fikk jo befolkningen en felles historie med tanke på at de gjennomgikk hundreårskrigen, svartedauden og annet som . Mange såkalte nasjonalstater er derfor i virkeligheten multikulturelle stater, der ulike nasjoner og etniske grupper lever sammen. Internasjonale statlige organisasjoner. En annen måte som en nasjonalstat kan ikke eksistere når det er en definert etnisk og kulturell gruppe som eksisterer uten territorielle grenser, og fullstendig eiendomsrett til disse grensene. For eksempel når innvandrere til USA erklærte landet for å være en stat, var mange innfødte amerikanske stammer . En nasjonalstat er en konstruksjon.

Et nasjonalistisk prosjekt, som har kostet menneskeheten flere millioner døde. Samtidig er det viktig å ikke overse at nasjonalstater har vært et viktig redskap for flere samfunn i moderne tider. Men det grunnleggende kjennetegnet til en nasjonalstat er per definisjon å . Det er lett å si at historien er ikke mer enn en mengde handlinger som oppstår mellom nasjoner og stater. Men hva er samspillet mellom begrepene stat, nasjon, nasjonalstaten ? Når tekster blir gått efter i sømmene igjen og igjen, blir de til slutt klassikere.

Klassikeren har per definisjon en resepsjonshistorie som ikke bare er analytisk interessant, men som i seg selv vil . Hvorfor ellers et eksistensielt engasjement i så. Likevel finnes en dragning mot det . Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Han var skråsikker på at nasjonalstaten var utdatert og rettferdiggjorde sin prinsipielle skepsis til nasjonalstaten med halvsannheter som nasjonalisme kan defineres enkelt som doktrinen om at det bare skal bo folk av samme slag i et land. Demokratiet fell når nasjonalstaten fell.

Men pytt, pytt seier nok dei udemokratiske. Venstresiden må definere hvilke spørsmål av betydning som kan løses innenfor nasjonalstatens ramme og hvilke spørsmål som krever et annet rammeverk. I det følgende vil vi argumentere for at de viktigste spørsmålene for sosialister og sosialdemokrater fortsatt sprenger den snevre målestokken som . Nasjonalsten krev lojalitet og felles identitet. I Frankrike ble nasjonen definert som de som bodde innenfor statsgrensene. Skulle disse statene samles til større nasjonalstater , ville det føre med seg en fullstendig omkalfatring av det sentrale Europa.

Normen har en vakker definisjon : La lingua toscana in bocca romana. Den toskanske tunge i en romersk munn. Med andre ord: Dantes språk uttalt av en romer.

Slik lærer man også noe det kan være godt å få bekreftet: Ikke alt av verdi har nasjonalstaten som sin forutsetning. Noe av det vesentligste i vårt . Ifølge Max Webers innflytelsesrike definisjon har en stat monopol på legitim bruk av fysiske tvangsmidler. Kongen satt øverst i maktstrukturen og staten ble definert ut fra landområdene han hadde makt over.

Det er imidlertid viktig å holde begrepene stat, nasjon og nasjonalstat fra hverandre.