Hovedkultur

En subkultur er en kultur som eksisterer innenfor en annen, større kultur, og som kjennetegnes ved en rekke separate stiltrekk, overbevisninger og lignende. En subkultur, som på et eller flere områder er i opposisjon til vertskulturen, kan kalles en motkultur. Subkulturer kan skille seg ut fra vertskulturen gjennom alder, rase, . Kultur (latin: colere eller cultura, dyrke, bearbeide eller kultivere) er et mye brukt, men vanskelig definert uttrykk med flere betydninger.

Kultur brukes spesielt for å betegne menneskelig aktivitet i samfunnet, til forskjell fra for eksempel natur. Kultur, i denne sammenhengen, er resultatene og oppnåelsene av en . Kardialkeramikk-kulturen Bufret Lignende Denne keramikkstilen har gitt sitt navn til hovedkulturen i middelhavslandenes neolittiske tid: kardialkeramikk-kulturen som etterhvert bredte seg fra de vestlige regionene i Balkan og fra kysten i Levanten, som området Byblos, til de østlige kystene av Spania, og påvirket selv så langt unna som til atlanterhavskysten. Levemåte, vhhherdier og atferd utgjør forskjellene fra hovedkultur til subkultur eller delkultur. Subkultur kan fort framstå som et lukket samfunn i forhold til resten av omverdenen, og kan . Dvs en underkulter som har fellestrekk med hovedkulturen , men kan likevell være ganske forskjellig. Vi har den norske kulturen, og subkulterer er f. Kirken, Vålerenga, punkere, . Hva er norsk hovedkultur ? Innledning: Er Norge et homogent land?

Laget av Sarah Marie Karlsen. Derfor er ikke Norge et homogent land: -Kristendommen er blitt langt mindre dominerende. Innvandring har åpnet for andre relgioner i Norge.

Det språklige mangfoldet i Norge har økt. Og egentlig kan det nesten være vanskelig å si at for eksempel Norge har en hovedkultur , for denne kulturen deles opp i så mange andre typer kulturer, som. Det som jeg synes er ganske interessant med denne subkulturen er det at nudistene må ha egne friområder for å være den de er. Men innenfor hovedkulturen finnes det også både delkulturer og subkulturer, og i blant kan det være vanskelig å skille mellom disse. I kommunikasjon og kultur.

Både fritidsaktiviteter, holdninger og måter å leve et eget liv på, regnes som en del av kulturen ( 1). Dette blir også bekreftet andre . En subkultur som på en eller annen måte er i opposisjon til vertskulturen, kan kalles en motkultur. En venn av meg ved navn Petter var i . En begrenset kulturell gruppe som lever sammen som et identifiserbart segment innenfor et større og mer komplekst samfunn.

I noen tilfeller kan subkulturene skille seg tydelig ut fra hovedkulturen gjennom både språk, klesdrakt, vaner og holdninger. I Sveits eksisterer for eksempel både den tyske kulturen, den franske kulturen og den italienske kulturen. Alle sveitserne har del i den sveitsiske kulturen, men (store) . Oppgave: En oppgave om karakteristiske trekk ved subkulturer. En underkultur er en vekst eller blanding av vekster som dyrkes sammen med en hovedkultur , feks korn.

Mangler: 5: Begreper – Individ og fellesskap – Cappelen Damm individogfellesskap. Bufret Lignende Sosialisering i et foranderlig samfunn der barn og unge ikke på samme måte kan lære av tradisjonene og de eldre generasjonene. Her er det barn og ungdom som setter grenser for atferd og kunnskap. Referansegruppe: Det vil si en gruppe av mennesker vi har som ideal eller forbilde, og som vi identifiserer oss med og . Hovedkultur er kulturen i et helt samfunn, for eksempel i et land. I Norge som i mange andre land blandes alle mulige kulturer seg og former til sammen hovedkulturen vår.

Nordmenn er et reservert folkeslag som ikke liker uanmeldt besøk, ikke hilser på hverandre og dessuten elsker de metallmusikk. It is not recommended to use frames or iframes because they can cause problems for search Home. Gi noen eksempler på subkulturer som ungdom kan tilhøre.

Forklar begrepet sosialisering. Gi eksempler på de viktigste sosialiseringsfaktorene som gjelder for en 5-åring og en 16-åring.