Globalisering i norge

Mange historikere har pekt på den klassiske liberalistiske perioden som en første epoke med globalisering. Fagstoff: Chatter du med venner som bor i andre land? Kjøper du varer fra Afrika ? Alt dette har med globalisering å gjøre.

Det kan være at du kjøper bananer fra . Nå kan indiske radiologer i Bangalore tolke norske røntgenbilder. Kinesere kan fremstille metaller billigere enn oss. Polske snekkere kan levere håndverk til lavere lønn enn snekker Andersen. Det har gitt støtet til en . Vi er blant vinnerne i globaliseringen.

Utenrikshandel utgjør en stor del av den norske økonomien. Produksjon og verdiskapning foregår over hele landet, og mange eksportrettede virksomheter er lokalisert utenfor de store . Berit Emberlan Eirin Totland og Ola Tveita. Utenlandsk eierskap har stor betydning både for norsk sysselsetting og innenlands verdiskaping. Utenland- ske multinasjonale . Det meste av klærne våre sys i Asia, av arbeidere som tjener lite og arbeider hardt. Skal du til Syden i år?

Stadig flere nordmenn drar på ferieturer til . Norge i en globalisert verden. Etterhvert som teknologien har forbedret seg har handelen økt for hvert år som går, og er idag en enorm industri som knytter hele verden sammen. Dette er fordi det har kommet . Uttrykket blir ofte brukt for å hevde at dagens verden er global, mens den tidligere var lokal. Ferdighetsmål – studenten skal kunne: – anvende begreper, teorier og modeller som er sentrale i . Boken gir en ny, brukervennlig innfallsvinkel til studiet av globalisering.

Samtidig introduseres leseren til tre ulike fagtradisjoner innen samfunnsvitenskap: statsvitenskap, sosiologi og samfunnsøkonomi. Forfatterne beskriver hvordan samfunnsvitenskapens utvikling har vært forankret i en kontekst som er sterkt preget av . Det er mørke økonomiske skyer på horisonten. Ingen næring vil kunne gi de samme inntektene som olja har gitt oss, inkludert oljenæringen selv. Axel Dreher ved det tekniske universitetet i Zürich lager hvert år en globaliseringsindeks inndelt i tre underkomponenter: Økonomisk globalisering ( handel og investeringer), politisk globalisering (politisk integrasjon målt ved deltakelse i internasjonale politiske organisasjoner) og sosial globalisering. NASJONAL IDENTITET I NORGE.

Hovedfagsoppgave i sosiologi. Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi . Denne artikkel søker å nyansere bildet.

Globalisering gjør at vi blir tett sammen og mer avhengige av hverandre.