Folketellinger i norge etter 1910

Du kan fylle ut ett eller flere søkekriterier. Første person i husholdningen, Losjerende. Bosatt på stedet, Midlertidig tilstede, Fraværende. Bufret Lignende Hva som er transkribert. Slektsgranskere har fått et nytt drømmeverktøy.

Nedenfor finner du informasjon om de forskjellige folketellingene , og du kan også søke etter personer i mange av folketellingene.

Gjennom tidene har det blitt foretatt mange folketellinger , både nominative ( inneholder navn på alle innbyggerne) og numeriske (statistiske opplysninger uten navn). Les artikler om folketellinger på Statistisk sentralbyrå, Riksarkivet og statsarkivene eller Lokalhistorie. Det står stebarn bak noen av barna, vil det si at dette var stebarn til min bestefar, eller kan det være stebarn til bestemor?

Innførslene i lista er gruppert etter hva slags type kildemateriale det dreier seg om, f. Norge syd for Finnmark. Bymarken og del av Aker. Seksti års sperre på kommunale folketellinger.

Bergen navn på det meste av byens befolkning. I fremtiden vil statistikken bli .

De viktigste kildene for slektsforskning er digitale og søkbare gjennom Riksarkivets side Digitalarkivet. Det publiseres jevnlig digitaliserte kilder. Her kan du søke etter etter personer, gårder og adresser.

I digitalarkivet kan du også søke etter slekten din gjennom digitalisert materiale, som kirkebøker m. Gravsteiner kan også gi deg navn og årstall på forfedrene dine. Søk etter personer i folketellingen fra . Om du ikke finner personen det året tellingen oppgir, let også et par år før, og ikke gi deg før du har lett også et par år etter det oppgitte. Den første statlige telling som inneholder fødselsdato (nb! kan ofte være feil!) Mangler: alle sykehus og institusjoner, skipslistene.

Ved kongelig resolusjon den 23. Hvordan så egentlig samfunnet ut da? De senere tellingene er ordnet alfabetisk etter adresse de fire kretsene Ullern, Vestre Aker, Østre Aker og Nordstrand. Hva slags informasjon du får ut av folketellingene varierer etter hvilket år de er fra , men stort sett blir informasjonen om de telte innbyggerne i USA bedre desto yngre folketellingen er.

Hører til Tekster og litteratur som kilde. Folketellinger er viktige kilder for bl. Numeriske tellinger gir informasjon om antallet innbyggere sortert etter distrikt, alder, yrke el.

Et annet nettsted som også har disse folketellingene liggende ute er: National Archives, Disse er ikke søkbare på navn, og her må du vite litt mer før du leter.