Energikilder

Energikilde , eller energiressurs, er et begrep for alle de tilgjengelige primære og sekundære former av energi som kan utnyttes til menneskelig aktivitet. Primære energikilder er energiformer som finnes i naturen og som ikke har blitt omdannet eller transformert. Sekundære energiformer er derimot energi som er blitt . Teknologi og industri › Energi › Energi og ressurs Bufret Lignende 25.

Energikilder er jordens forråd av energi som kan utnyttes direkte eller omdannet ( foredlet) til menneskenes aktivitet.

Fra naturens hånd forekommer energikildene som primærenergi, og det er vanlig å inndele forekomstene i fornybare og ikke- fornybare energikilder :Ikke-fornybare energikilder er . Fornybare og ikke-fornybare. En fornybar energikilde er en energikilde som ikke blir tom. Slik som vin vann, sol og bioenergi. En ikke-fornybar energikilde er en energikilde som vi bruker fortere enn den lages. Derfor kan ikke-fornybare energikilder bli tomme.

Olje og kull er eksempler på ikke-fornybare energikilder som . Dette er energikilder som fornyer seg selv hele tida.

De viktigste kildene her er solenergi, vindenergi, vannkraft og bioenergi. Statkraft produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, solkraft, gasskraft og fjernvarme. ENERGIKILDER I FJERNVARME. Norsk Fjernvarme samler hvert år inn statistiske data fra norske fjernvarmeselskaper, som også sender detaljerte data til SSBs fjernvarmestatistikk. Hvis man slår sammen energikildene til alle Norges fjernvarmeselskaper, får man en nasjonal energimiks, som viser størrelsesforholdet . Miljøvennlige energikilder.

For å nå målet om reduksjon av klimagassutslipp må det legges mer vekt på å bruke fornybare energikilder. Med fornybare energikilder , mener vi energikilder som aldri tar slutt. Særemne som tar for seg vårt forbruk av energi, de ulike energikildene vi har idag, og hvordan ting vil forandre seg i fremtiden. Alternative energikilder.

Begrepet alternative energikilder er ofte brukt i ulike sammenhenger – men hva mener vi egentlig med begrepet? Selve ordet alternative antyder vel at de energikildene vi bruker, ikke fyller krava eller ønska som vi setter til framtidas energikilder. Krava eller ønska kan gå på at de kildene vi bruker i . Hvilke energikilder er det som brukes mest i Norge? Håper på svar så fprt som mulig 🙂 hilsen.

I Norge er vannrkraft den dominerende energikilden etterfulgt av olje og gass. I verden sett under ett er olje, kull .

Denne er betinget fornybar, dvs. Ikke fornybare energikilder er fossile . Fagstoff: En definisjon på fornybare energikilder er energikilder som kan fornyes i løpet av 1år. Eksempler på fornybare energikilder er biomasse (vedfyring og lignende), vannkraft og vindkraft. Bekymring over verdens økende energibehov og de raskt svinnende reservene av olje, naturgass og kull har . Aktuelle kompetansemål i læreplanen. Sola er jordas viktigste energikilde.

Sola stråler lys og varme og energien overføres til det som solstrålene treffer. Uten sola hadde det ikke vært liv på jorda. Det er sola som gjør at planter kan vokse, regnet kan falle og vinden kan blåse.

Sola tilfører jorda så mye energi at det dekker menneskenes energiforbruk . Kull og olje er de dominerende energikildene , med gass på tredjeplass. Målt i prosent utgjør kull og olje . Selv om det trengs mye materialer for å lage solceller og vindmøller er miljøgevinsten ved å skifte til disse energikildene stor. Dessuten kan strømproduksjonen dobles.

Det utbyggbare potensiale er derimot mindre, energi fra havet utgjør i dag en liten del . De fire artikkelforfatterne jobber på Statoils Forskningssenter i Trondheim, blant annet med CO2-fri energi, som innebærer temaene: CO2-fangst, CO2-transport og CO2-lagring, samt hydrogen og fornybar energi. Her presenterer de sitt syn på fremtidens energisituasjon og energikilder.