Energiforbruk varmepumpe

Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) så i vinter på hvordan bruken av luft til luft- varmepumper påvirker energiforbruket. De har funnet at husholdninger som anskaffer luft til luft- varmepumpe , ikke nødvendigvis sparer energi. I stedet for å hente inn besparelsen på fyringsutgiftene, velger mange å bruke . Pumpene henter inn varme fra luften utenfor.

Billig – og mer – energi.

Nå viser dansk forskning at varmepumper ikke nødvendigvis senker energiforbruket. Mange av oss blir tvert imot så begeistret . Hvordan virker en varmepumpe. Varmepumper er forskjellige fra ovn, i den forstand at ovnen lager ny varme, mens varmepumpen henter varme som allerede finnes i omgivelsene. Den vanligste typen varmepumpe kalles luft til luft.

Den henter varme fra uteluften og frigjør denne inne i huset. Hvis du får maksimal effekt fra .

Energieffektiviteten har gått opp, ved at man bruker mindre energi for å varme opp det samme rommet til en gitt temperatur, selv om denne har økt. Dette skjer fordi varmepumpa er mer energieffektiv enn panelovner og fordi man bruker mindre ved og fyringsoljer, som har en lavere energieffektivitet enn . Hvorfor bør du installere varmepumpe til oppvarming? Redusere energiforbruket. En vurdering av dagens oppvarmingssystem er noe du bør gjøre i forbindelse med oppussing. Valg av ny varmekilde kan medføre . Ingeniøren og dataeksperten dro ut støpselet til varmepumpa og oppdaget at strømregningen ble lavere.

Han sparte både strøm og penger. Husholdninger som anskaffer luft til luft- varmepumpe sparer ikke nødvendigvis energi. Gjennomsnittlig energiforbruk for husholdninger med og uten varmepumpe. Boliger med boligareal mellom 1og 1m 2. En kvalifisert forhandler skal kunne beregne forventet energiforbruk for din bolig, hvor stor del av energiforbruket varmepumpen kan dekke og hvilke besparelser den aktuelle varmepumpen kan gi.

Hvor mye du faktisk sparer, avhenger ikke bare av varmepumpen. Sørg for at installatør . Varmepumper gir 2-ganger så mye energi ut i form av varme som man putter inn i form av strøm. Det betyr at en varmepumpe kutter strømforbruket til oppvarming dramatisk, med de fordelene det har for lommeboka og klimaet.

Det er flere gode grunner til å velge varmepumpe. Her finner du noen av dem. Minimer energiforbruket til oppvarming. Enova har laget en oversikt over hvor mye du kan spare på å investere i en varmepumpe , avhengig av hvor høyt energiforbruk du har.

Luft-til-luft- varmepumpe. Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene.

Kort forklart henter en slik varmepumpe. Det er særlig husholdninger i eneboliger og våningshus som investerer i varmepumpe. Statistikken viser også en nedadgående trend i energibruken per husholdning. Disse kildene har ofte en mer stabil temperatur gjennom året enn det uteluften har. De siste ti årene har vi sett en stor økning i antall husholdninger som har varmepumpe.

Dette innebærer en energieffektivisering, noe som har vært politisk ønskelig. I denne artikkelen analyseres hva. Gjennom å utnytte gratis, fornybar energi i omgivelsene vil en miljøvennlig Toshiba varmepumpe bidra til å redusere dine CO2-utslipp.