Elektromagnetisk stråling varmekabler

En enleder- varmekabel består av én leder der strømstyrken er avhengig av lengden og effekten på kabelen. I en toleder ligger to ledere med noen millimeters avstand i samme kabel. Har bygget soverom i kjeller med nedstøpte varemkabler(Nexans TXLP og TKXP ). Fikk høre av noen at det ikke var bra å ha på disse når man sover pga stråling. Var visstnok noe med at man ligger med hele kroppen eksponert mot varmekablene eller noe. Er det noe hold i dette?

Kapitlet Stråling er under revisjon. Mens høy- og lavfrekvent elektromagnetisk stråling først og fremst oppstår ved bruk av elektrisitet til kommunikasjon, skyldes de ekstremt lavfrekvente. Fellesforum › Anonymforum – Skravle Bufret 25.

Men – strålingen fra elektriske varmekabler er adskillig sterkere enn den et hus vil oppleve f. Nei, i og med at vi har vannbåren varme hjemme, er jeg ikke redd for det den stunden hun evt. Strålevernet viser til at forskning pågår, og det vil ta flere år før man med sikkerhet kan avgjøre om de elektromagnetiske feltene fra f. Når det gjelder høyspentledninger, varmekabler , mikrobølgeovner og andre gjenstander som avgir stråling må man gå gjennom mange ulike . Kraftledninger er en velkjent kilde til lavfrekvente elektromagnetiske felt. En annen kjent kilde er varmekabler. Del 2: Elektromagnetisk felt fra kraftledninger. Del 3: Elektromagnetiske felt fra transformatorstasjoner.

Del 4: Dataskjermer og helseplager. Del 6: Helseeffekter ved bruk av mobiltelefoner. Del : Stråling fra basestasjoner for mobiltelefoni. Del 8: Elektriske og magnetiske felt,. Helsefarer ved elektromagnetisk stråling og felt fra høyspentledninger, datasskjermer, varmekabler , og elektrisk utstyr generelt.

Selv om flere studier pekte på at det var uro vekkende mye kreft og plager som hodepine, svimmelhet og kvalme som kunne settes i sammenheng med elektromagnetisk stråling fra disse installasjonene, valgte Statens strålevern . Elektromagnetisk stråling fra både kraftlinjer, datamaskiner, varmekabler og fjernsyn påvirker kroppen vår, viser en undersøkelse fra Odda. Gamle varmekabler skaper høy elektromagnetisk stråling i Nordseter barnehage. Utstyr innendørs, som har vært særlig diskutert i denne sammenheng, er dataskjermer, mikrobølgeovner og varmekabler i gulv (særlig enfasede). Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin. Eksponering for ikke-ioniserende stråling.

Kommunikasjon og navigasjon. MRi, fysioterapi, diatermi. Det siste jeg leste var en artikkel i Adresseavisa som viste at at elfølsomme tydelig følte ubehag når de ble satt i et rom med elektromagnetisk stråling.

Varmekabler (eldre type). Det er begrenset kunnskap om dette, men jeg vet det finnes folk som reagerer på magnetfelt fra enleder varmekabler i badegulv. Eloverfølsomhet er at man får fysiske plager av å bli utsatt for elektromagnetisk stråling.

Det er store individuelle forskjeller på hvordan man. Andre opplever snikende plager etter lang tids nærvær av høyspentlinje, mobilmast, varmekabler eller klokkeradio på nattbordet. Hvordan og når plagene oppstår varierer fra person . Alle elektriske anlegg som er i bruk, også i private installasjoner med forbruksutstyr som varmekabler i gulv, komfyr, mikrobølgeovn, fjernsyn, lysstoffrør , klokkeradio, hårfønere og barbermaskiner, avgir elektromagnetiske felter.