Elbil fordeler

I tillegg er den billig i drift og gir en unik kjøreopplevelse. I Norge har vi nær 1 fornybar . Informasjon om fordelene man har som eier av elbil. Hvilke avgifter gjelder, og hvilke avgifter er man fritatt fra.

Salget av elbiler øker sterkt, men parallelt øker uroen for at politikerne vil kutte i elbil – fordeler som gratis passering i bomringer og på ferjer. Regjeringen ber ESA-myndigheten om lov til å forlenge skatte- og avgiftsfordeler for elbiler. Hvordan påvirker det totalregnskapet for elbilen når en eller flere av disse fordelene forsvinner? Vi har ikke tatt med moms i regnestykkene, ettersom . Dette har vi regnet på nedenfor.

Det er mange fordeler med elbil – og dersom bruksmønsteret ditt matcher elbilens natur, går du sannsynligvis aldri tilbake til bensin eller diesel! Vurderer du å kjøpe ta gjerne kontakt med oss. Haug er Norges største forhandler av elbil og har lang erfaring. Det er fortsatt veldig mange fordele med elbil. Elbil har mange fordeler.

Her kan du lese om konkrete besparelser, bompenger, parkering med mer. Momsfritak, lav årsavgift, gratis parkering, nesten ingen drivstoffutgifter – og kjøring i kollektivfeltet. Det mangler ikke på fordeler ved å kjøre elbil fremfor en ordinær bil.

Likevel behøver ikke kjøperne å betale moms, bompenger eller særlig med veiavgift. Det kan det snart bli slutt på. Mer forvirring om elbil – fordeler. Hvis den i det hele tatt må ut.

Foto: Jan Petter Lynau . Men poenget er at det uansett vil bli snakk om så stort bortfall av inntekter til statskassen, at politikerne vil bli tvunget til å kutte i elbil – fordelene , altså øke inntektene fra bilbruk. Les: Disse elbilene kommer de neste fire årene. Strøm tror politikerne i en tid hvor oljeinntektene reduseres, ikke vil sitte og se på at . En slik fredning vil samtidig innebære økning i dieselavgiften.

Det viktigste er at elbil – fordelene skal stå ut hele denne stortingsperioden. Dagens elbilpolitikk er en veldig kostbar måte å redusere utslippene på, mener forskningsleder Mads Greaker i SSB. Han etterlyser en bedre balanse i bruken av pisk og gulrøtter. Skatte- og avgiftsfritak for el-biler er nå godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ( ESA).

Frykter at elbil – fordeler forsvinner. Kjøring i kollektivfelt, fri parkering, gratis bomavgift, lavere årsavgift. Finansdepartementet varsler at fordelene ikke kan vare evig.

Det betyr at det snart kan bli mindre økonomisk gunstig å kjøpe og kjøre elbil i Norge, frykter bilorganisasjonen KNA. De avgiftsmessige fordelene ved å . Avvikle den særskilte fordelen for elbiler i firmabilbeskatningen. Redusere satsen for vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler fra til prosent fra 1. Med dette vil avgiftsrabatten for ladbare . I dag finnes det flere lønnsomme fordeler med å kjøpe seg elbil. Fritak for omregistreringsavgift og . Ved å innføre en rekke insentiver har staten gjort det lønnsomt å kjøre miljøvennlig på .