Eksamenslokaler uib

Se ruter og tider for Skyss trafikkselskap for transport til eksamenslokalet. Eksamenslokale og romplassering. Du må logge deg på Studentweb for å se din romplassering.

Husk å sjekke Studentweb eller eksamensplanen for ditt fakultet. En oversikt over eksamensdatoer og eksamenslokaler publiseres på UiB sine nettsider i begynnelsen av hvert semester. Romplassering blir publisert ca. Sensuren for en eksamen blir publisert på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Hvis du lurer på hva som skal til for å oppnå en bestemt karakter kan du lese om . Nytt fast eksamenslokale. I dag fylte studenter fra UiB for første gang helt nye eksamenslokaler i Solheimsgaten. Et fast lokale for skoleeksamen skal bidra til å sikre gode arbeidsforhold for studentene og vil effektivisere arbeidet med planlegging og gjennomføring av eksamen ved UiB. UiB har per i dag en del eksamenslokaler til rådighet av varierende kvalitet.

Godt inneklima og gode lysforhold er viktige for at studenter skal kunne konsentrere seg og prestere på eksamensdagen. UiB inngikk i fjor en husleieavtale om eksamenslokaler i Solheimsgaten med plass til 3studenter. Lokalene er mer hensiktsmessige til en glatt eksamensavvikling enn mange av de gamle.

Det tyder i alle fall tilbakemeldingene fra studenter til studieavdelingen på. Størst logistiske problemer er det ved . Under normale forhold ville studentene da fått varmen i seg igjen, men i stedet kom de inn i et isende kaldt eksamenslokale. Vaktene sa at det var kaldere inne enn ute,. Direktør ved Utdanningsavdelingen på UiB er informert om den iskalde eksamensavviklingen.

Han har sympati med studentene som . HiOA har leid seg plass til digitale eksamener. Tekst: Anders Nybakken Kvale. Digitale eksamener ved Høgskolen i Oslo og Akershus . Mangler: uib Studvest. Nyheter – – UiB støtter misjonering old.

Det er først og fremst Kristkirken Miljølisten vil ha bort som eksamenslokale. Denne menigheten driver omfattende misjoneringsarbeid i Afrika. Kristkirken driver en form for misjonering som jeg vil kalle religiøs imperialisme. Studenter er personlig plassert på et eksamenslokale.

Universitetet må være bevisst sin egen rolle i forhold til dette, og ikke støtte disse . Det betyr at du MÅ kontrollere ditt eksamenslokale på . Flere enkelte prosjekter ved institusjoner med hjemmesydde løsninger for utprøving. Særlig fokus på avleggelse av eksamen og tekniske løsninger for å unngå juksmuligheter. Arbeidsgruppe til UNINETT. Utålmodige studenter og stor etterspørsel etter at noen tar tak og koordinerer arbeidet mot en . Det er gunstig for studentene at de nye eksamenslokalene både ligger i gangavstand fra universitetet og er godt dekket av kollektivtransport.

Dette sikrer en forutsigbar avvikling av eksamen for alle parter, sier Valen. FOR AVANSERT: Klokker av denne typen kan inneholde notater og andre hjelpemidler som ikke er tillatt i eksamenslokaler. I våre retningslinjer står det .