Det norske alfabetet+uttale

Norske bokstaver og uttale. ABC – Dyrealfabetet – lær. TEMA: LEST INN MED ØSTLANDSDIALEKT: Alfabetet , Alfabetet. Dialog mellom Reza og Heidi.

Både form og uttale har forandret seg gjennom tidene. I det greske og det latinske alfabetet er bare bokstaver med røtter i det nordsemittiske . Dette kurset skal hjelpe deg å uttale disse bokstavene riktig, noe mange . Oversikt over samsvar mellom bokstaver i det norske alfabetet og bokstavkombinasjoner, og deres uttale. Mange som lærer norsk stusser over hvordan man . I vår skriftdominerte kultur tenker de fleste ikke over hvorfor vi har akkurat bokstaver i det nåværende norske alfabetet.

AV ARNE TORP I forrige nummer så vi hvordan det latinske alfabetet er blitt utvida fra et. Her kan du lytte til bokstavens lyd og ord som starter med de ulike bokstavene. Uttaleregler og unntak, korte og lange vokaler, lydlike ord med ulik betydning osv. Bogga Alfabet norsk i App.

Alle språk som bruker det latinske alfabetet , har i større og mindre grad sine. La oss først se litt på fasongen: Den dansk- norske Æ-en er som alle kan se,. Norwegian alphabet ( norsk alfabet ). Er konsonant på spansk og uttalast som norsk j, bortsett frå når den står aleine. Då uttalast den i og betyr “og”.

I byrjinga av eit ord: . Under følger en gjennomgang av det sebastianske alfabetet , med norske eksempler på uttale. Uttalen av språket er svært lik som på italiensk og kirkelatin. Hjelp til dette finner vi på Nettet – Søkeord: Alfabetet. Når det gjelder uttale av norske or skal vi merke oss at de uttales langt . Vi skandinaver kunne klart oss godt uten det latinske alfabetet – om vi hadde sagt. Polsk er i motsetning til norsk et konsonantisk språk.

Tema: Muntlige ferdigheter og likheter mellom lyder i arabisk, norsk og engelsk. Innlegg om Alfabet skrevet av olafhusby. Både norsk og språk som somali og oromo skrives med det latinske alfabetet.

Det arabiske alfabetet.