Demning hardangervidda

Stavali turistforeningshytte. Dammen ligger øverst i Sysendalen i Eidfjord kommune og er godt synlig fra riksvei 7. Dammen demmer opp Sysenvatnet som er hovedmagasinet til Sy-Sima kraft. Flere tusen flotte natur- og landskapsbilder fra hele landet i tillegg til en rekke andre land og byer fra hele verden, av fotograf Robin Strand. Den første forvaltningsplanen for . Det går fram av punkt 6. Disse ble til demninger da isen forsvant og forklarer vrimmelen av større og mindre vann overalt på Vidda.

Under avsmeltingen dannet det seg også store elver, dels oppe på . Ved fullt magasin dekker Sysenvatnet et areal på 1km² og har en omkrets på 1km. Sysenmagasinet får tilført vann fra Bjoreia og Tinnhølen, og fra Sysenmagasinet overføres vannet til Rembesdalsvatnet, som er inntaksmagasin for Sy-Sima kraftverk. Demningen ligger like ved Rv. Den skal avlasta ein gammal steindam som står i fare for å rasa saman. Generelt om kiting på Haugastøl og.

There are a lot of local weather phenomena in. Blåser det vestlige vindretninger og du ikke . Bjoreidalen, som er eldre enn siste istid. Man kan gå langs hele demningen frem og tilbake, med utsikt over dalen. De sa det var greit å gå fra Rembesdalseter ned til demningen på anleggsveien og over demningen , men opp derfra var det styggbratt og meget sleipt. Snøfeltet de traff på var heller ikke greit.

De anbefalte meg ikke å gå dette strekket. Hardangervidda nasjonalpark. Når jeg kom til Kjeldebu så jeg kartet de hadde fått. Statkraft tok på seg ansvaret for å lage ny demning , og tok også på seg alt framtidig vedlikehald. Ruta er lagt om på slutten, før.

Vestover fra Kjeldebu til sommerbrua over Kjeldo. Over til stidelet til Krækkja på. Den neste elva fra vannet må enten vades eller krysses på ei snøfonn høyere oppe.

Derfra fortsetter man rett nordover inntil man kommer inn på . Velkommen til min bildebase: www-fjellskog-com – Fjellskog fordi mange av mine bilder er fra fjell og skog. Bildene er forsøkt delt på tema (gallerier) – se nedenfor. De er søkebare: Skriv inn søkeord i søkefeltet øverst oppe på siden.

Informasjon og parkering ved dammen. Tekniske anlegg frå det 20.