Bærebølge

Bærebølge er en bølgeform som er modulert for å representere informasjon for overføring. Bærebølgen kjennetegnes ved at den er den frekvens man stiller radiomottageren inn på, når man skal motta radioutsendelser. Modulasjonen er den informasjon som overleveres i bærebølgen og dermed utsendes. Lydsignalet kalles generelt nyttesignalet, og det jevne signalet kalles bæresignalet eller bærebølgen. De to viktigste parametrene er signalets frekvens og signalets styrke, eller amplitude.

Frekvensmodulasjon (FM) er informasjon som skal overføres preget inn på bærebølgen som en variasjon av dens frekvens. Med lydkringkasting som eksempel kan prinsippet enkelt forklares på denne måten: Radiosenderen sender ut en radiobølge, en bærebølge , med . Når bærebølgen skal overføre informasjon, varieres dens amplitude, frekvens eller fase i overensstemmelse med det signal som skal overføres. De fleste radiosystemer er basert på FM eller AM for å overføre . En oscillator genererer en bærebølge (et signal med frekvens flere ganger høyere enn samtlige frekvenser i det signalet vi vil overføre). Signalet som skal overføres sendes til en modulator som endrer (modulerer) amplituden ( amplitudemodulasjon,. AM) eller frekvensen (frekvensmodulasjon, FM) på bærebølgen i takt med . Vanlege feilkjelder: Skrivefeil: Sjekk skrivemåten!

Søk i feil ordbok: Bruk Begge- knappen! Du finn fleire søkjeråd og litt om ordtilfanget her: Kvifor får eg ikkje tilslag . Tror Gavekort mente det riktig, men formuleringen kan misforståes. Når det tegnes opp (AM) så ser man en lavfrekvent kurve omslutte en høyfrekvent bærebølge.

Det er altså bærebølgen som er høyfrekvent, og den moduleres av et signal med lavere . Det tar bare et øyeblikk å rekonfigurere underrom- bærebølgen , skape et spredningssignal. Fant setninger matching frasen bærebølge. Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert.

INFORMASJON MODULERES INN PÅ EN BÆREBØLGE (CARRIER FREQUENCY) RADIO – kommunikasjon Lindem 15. Det Norske Akademis ordbok (NAOB). Blanderen tilføres bærebølge og tale, altså AM. På blanderens udgang er tale og bærebølge fjernet, tilbage er USB og LSB.

Krystalfilteret fjerner LSB, så kun USB er tilbage. BFO = Beat Frekvens Oscillator, . PA-trin er ikke vist her. English-Norwegian Dictionary: Translation for bærebølge. Søgning på “ Bærebølge ” i ODS.

Kommunisere på en primær opplinks- bærebølge i henhold til en DTX konfigurasjon til UE. Når Ib Michael har kontorti er der ikke plads til andre funktioner. Og forstyrrelser eller afbrydelser kan virke destruktivt på den kreative energi.

I en bærebølge er der ikke plads til andre funktioner. At skrive og fordybe sig og f. Man kan ikke forestille sig, at jeg skriver lidt og samtidig lige .