Akustisk impedans ultralyd

Akustisk impedans , ledningsevne for lydbølger. Utnyttes i ultralyddiagnostikk fordi forskjellige vevstyper har ulik akustisk impedans. Stor forskjell i kai gir kraftig ekko, men for å få bilde også fra dypereliggende strukturer må det meste av energien passere hver grenseflate. Fra ligningene () og () ser vi at karakteristisk akustisk impedans vil endre seg med massetetthet og kompressibilitetsmodulen.

Nøyaktig sammenheng er ikke så lett å få med seg ut fra disse ligningene siden lydhastigheten også avhenger . Systemet er avhengig av en sonde som inneholder akustisk svingere. Disse svingere sender pulser inn i kroppen. Når lydbølger sendes fra transdusere møter en hindring, som er et materiale med forskjellig akustisk impedans , er en refleksjon sendt tilbake til sonden i form av et ekko.

Tiden ekkoet tar å reise tilbake til . Ved ultralydundersøkelser er det transduceren som fungerer både som sender og mottaker. Dette betyr at det bare er vev som ligger vinkelrett på strålegangen som gir ekko og som dermed bidrar til å danne bildet. Mengden energi som reflekteres er avhengig forskjellen på den akustiske impedansen til de ulike vevene. Mellom muskel og luft er det tilnærma full refleksjon, og difor er det ikkje mogeleg å sjå med ultralyd gjennom lungene. Difor nyttar ein også gele (tidlegare også vatn eller olje) mellom ultralydproben og kroppen til pasienten.

Geleen syter for at det ikkje er luft til stades og at den spesifikke akustiske impedansen er mest . Ultralydsbølgerne bevæger sig med forskellig hastighed i forskellige vævs- komponenter (tabel 1) og således møder ultralydsbølgen på sin vej akustiske grænseflader mellem væv af forskellig akustisk impedans (= massefylde x lydhastighed i pågældende væv). Ved lydens møde med en sådan akustisk. Det blir derfor stor forskjell mellom impedansen i vanlige sensormaterialer og impedansen i luft.

Refraksjon er produsert fra flere refleksjoner fra et objekt hvis de akustiske impedans av vev lag er for forskjellige. Demping er reduksjonen av ultralydstrålen når den passerer gjennom et medium. The American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), i forbindelse med den amerikanske Academy of Øre-Head and Neck . Harmonisk forvrengning ved ulineær bølgeforplantning.

Refleksjon, spredning og dempning av ultralyd. Kategori: Ultralyd Stikkord: Aloka, . Lyd oppstår ofte som lokale vibrasjoner som deretter brer seg ut gjennom et medi- um enten i form av trykkbølger (lyd i gass eller væsker) eller som. I klinisk ultralyd , kan blodlegemer ikke differensieres fra det omkringliggende vev, på grunn av lav akustisk impedansforskjell mellom blodlegemer og. Kombinasjonen av ultralyd , kontrastmidler og terapeutiske stoffer kan lede til en enkel, presis og økonomisk metode for å øke medikamentopptaket til f. Disse oppstår på overgangen mellom vev med ulik akustisk impedans.

Fordi gastrointestinalkanalens vegg er tynn utgjør disse ekkoene en vesentlig del av de individuelle vegglagene. Ultralyds-pulsen, der udsendes fra en transducerenhe reflekteres ved grænseflader mellem materialer med forskellig akustisk impedans (f.eks. ved en beton-luft grænseflade) og returnerer til overfladen, hvor den registreres af de andre transducerenheder. Den reflekterte ultralyden – ekkoet – konverteres via en datamaskin til elektriske signaler som prosesseres til et todimensjonalt gråtoneskalabilde. Mengden reflektert energi er avhengig av forskjellen i akustisk impedans mellom ulike vevstyper. Gradering av prolaps anvendt i normalmaterialer (studentpopulasjoner).

Kilde: Overlege Steinar Aasen, Rikshospitalet.